fbpx

Viisi syytä suosia luomua

Lisätty: 13.06.2012 | Käyttäjältä: | 0 kommenttia
Kategoria : ekoruoka luomu

Vilja

1. Puhtaus

Luonnonmukaisesti tuotettu elintarvike ei sisällä kasvinsuojeluainejäämiä, sillä luomumaatalous hyödyntää luonnon omaa tuholaistorjuntaa. Sen toiminta perustuu luonnon monimuotoisuuteen, jolloin tuholaisilla on ekosysteemissä luontaiset viholliset. Tällöin ihmisen valmistamia kasvinsuojeluaineita ei tarvita.

Kasvinsuojeluaineiden käytöstä on julkaistu viime aikoina useita tutkimuksia, joille yhteistä on kasvinsuojeluaineiden jäämien vaikutukset lasten kehitykseen. Todennetut haitat liittyvät etenkin muistiin, päättelykykyyn ja älykkyyteen, mutta myös käyttäytymishäiriöihin.

2. Ruokaturvan säilyttäminen

Toinen huomattava luomutuotantoon liittyvä hyöty liittyy pitkän aikavälin kestävyyteen. Jos ruoan tuotantoa pyritään tehostamaan lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käytöllä, on uhkana ruokatuotannon perustan rappeutuminen.

Tehomaatalouden käytössä olevien maa-alueiden luontainen biologinen tuholaistorjunta saattaa lamaantua lähivuosina kokonaan, mikä johtaa väistämättömästi ihmisen valmistamien kasvinsuojeluaineiden käytön lisääntymiseen. Näiden kemikaalien käyttö häiritsee esimerkiksi mehiläisiä, joiden pölytystyön varassa on suuri osa ruokaturvaamme. Ihmisen elimistössä maatalouskemikaalien jäämät säilyvät 14–16 vuotta.

Luomuvihannekset
3. Ympäristöhyödyt ja tuottavuus

Luonnonmukaisen viljelytekniikan ympäristöystävällisyydestä ollaan laajalti yhtä mieltä, mutta ei sen tuottavuudesta. Pelkästään sadon määriä arvioimalla luomuviljely häviää tehotuotannolle kehittyneissä maissa. Sen sijaan vaativissa kuivissa olosuhteissa satojen määrät ovat selvästi tehomaatalouden avulla tuotettuja suurempia.

Lisäksi luonnonmukainen maatalous kuluttaa tehomaataloutta vähemmän energiaa, auttaa säilyttämään maaperän hedelmällisyyttä ja lisää maaperän vedensitomiskykyä. Luonnonmukaisesti tuotetun elintarvikkeen ravintoarvot ovat yhtä hyvät tai paremmat kuin tehomaatalouden keinoin tuotettujen.

4. Sosiaalinen vastuu

Edelleen luonnonmukaisen maataloustuotannon etuna on yhteisöllisyyden vahvistuminen, sillä luomuviljely edellyttää vankkaa tietoa. Viljelijöiden välttämättömän yhteistyön ansiosta henkinen pääoman vahvistuu, mikä lisää maaseutujen elinvoimaisuutta. Paikallisesti tuotettu luomutuote voi myös saattaa uudelleen yhteen tuottajan ja kuluttajan.

5. Eläineettisyys

Luonnonmukaisessa eläintuotannossa turvataan lajeille tyypilliset elinolot. Lisäksi esimerkiksi luomumaitoa lypsävä lehmä syö rehua, jonka kasvattamisessa ei ole käytetty keinotekoisia lannoitteita tai kasvinsuojeluaineita.

Luomutuotteiden suosimisen merkittävin este on niiden hinta. Ihmisen inhimillisyyteen liittynee se, että on vaikeaa ajatella hinnan sisältävän sitä pitkän aikavälin etua, jonka luonnonmukaisesti tuotetun elintarvikkeen valitseminen tuo mukaan. Se on ravintoa, jota suosimalla otetaan kantaa tulevaisuuden ja terveyden puolesta.

Arto O. Salonen on kestävän hyvinvoinnin kysymyksiin erikoistunut Helsingin yliopiston dosentti. Salosen kotisivut ovat osoitteessa artosalonen.com

Facebook kommentit

Lähetä kommentti sivuille