fbpx

Rekisteriseloste

0 kommenttia | 4 toukokuun, 2019

1. Rekisterin nimi

Mindo.fi verkkopalvelun rekisteriseloste.

2. Rekisterinpitäjä

Alkarian (Y-tunnus: 1441615-4)
Albertinkatu 19
00120 Helsinki
09 2316 3005
tuki@alkarian.net

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään palveluun rekisteröityneiden käyttäjien yksilöimiseksi, asiakas- ja käyttäjäsuhteen hoitamiseksi sekä Mindo.fi –verkkopalvelun toteuttamiseksi. Edellä mainitun kaltainen henkilötietojen käsittely on välttämätöntä verkkopalvelun tarjoamiseksi ja täten edellytys sen käyttämiselle.

Tietoja voidaan käyttää myös asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen, markkinointiin, analysointiin ja tilastointiin sekä muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin, joissa käyttäjätietoja käsitellään kokonaisuutena eikä käyttäjiä yksilöidä.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa seuraavan kaltaisia tietoja:

  • Yhteystiedot, kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite
  • Muita käyttäjän antamia palvelun käyttöön liittyviä tietoja, kuten palvelun käyttäjätunnus ja mahdolliset kiinnostustiedot, luvat, suostumukset, arvonta- ja kilpailuvastaukset sekä tilaus- ja laskutustiedot

Lisäksi tallennetaan käyttäjän palveluun luomaa sisältöä, kuten reseptejä ja kommentteja.

5. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää henkilötietoja niin kauan, kun se on tarpeen tässä rekisteriselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Tiettyjä tietoja voidaan joutua säilyttämään pitempään, esimerkiksi lainsäädännöllisistä, kuten kirjanpitolain velvoitteista, johtuen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista tietolähteistä:

  • Rekisteröidyn toimesta tapahtuvan palvelun käytön kautta syntyvät tiedot.
  • Verkkopalvelun ulkopuolelta (esimerkiksi puhelimitse tai sähköpostitse) vastaanotettujen yhteydenottojen tiedot sekä muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

7. Tietojen luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja ei säilytetä muussa kuin sähköisessä muodossa. Rekisterin käyttöoikeus myönnetään tarpeen mukaan rekisterin ylläpitäjän palveluksessa työskenteleville henkilöille. Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.

9. Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia rekisteröidyille.

10. Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa tämän tietosuojaselosteen kohdan ”Yhteydenotot” mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä ilmoittaa perusteet, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

11. Rekisteröidyn oikeus vastustaa suoramarkkinointia (kielto-oikeus)

Rekisteröity voi antaa rekisterinpitäjälle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja.

12. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tässä tietosuojaselosteessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

13. Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisteröidyn on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

14. Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

15. Muut oikeudet

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä rekisterinpitäjälle.

16. Evästeiden käyttö sivustolla

Mindo.fi verkkopalvelussa käytetään evästeitä. Niiden tarkoitus on parantaa käyttökokemustasi sivustollamme. Evästeiden avulla ei kerätä tietoja joiden perusteella yksittäisiä henkilöitä voitaisiin tunnistaa.